دانلود فایل صوتی همایش استثنایی نماز اکسیرموفقیت و چگونه یک نماز خوب بخوانم؟

استاد پرتو اعلم
????????????
?چند وقت تو نمازخوندن تنبل شدم
?واسه نماز صبح خواب میمونم
?شوهرم یه ماهه نمازش یکی درمیونه
?بچم سن بلوغه گاهی کاهل نمازمیشه
?اصلا چرا باید نماز بخونیم؟
?اثر نماز چی بوده که من ندیدم؟
?چرا باید به شکل عربی بخونیم؟
?نماز درست چه ویژگیهایی داره؟
?هر یک از نمازهای یومیه متعلق به کدام اهلبیت علیهم السلام هست؟
?نماز بخونم چه تغییراتی توزندگیم اتفاق می افته نخونم چطور؟
?نماز با تمرکز و حضور قلب چه اثراتی داره؟
?نمازقضاهامو چی کار کنم؟
?اقامه نماز چه فرقی با خوندن نماز داره؟
?بعد از نماز چه تغییراتی میکنم؟
?چه طوری دیگران دعوت کنم به نماز؟?رابطه نماز و موفقیت چیه؟
?من تازه میخوام نمازخوندن شروع کنم امابلدنیستم
?چه کارهایی نماز باطل میکنه؟
?ترک نماز چه عواقبی داره؟
?توی خونه اگر یکی بی نماز باشه چی؟?من کارمندم از ترس مسخره شدن نمازام تو اداره قضا میشه?
?از وقتی نمازامو کنار گذاشتم افسردم
?من میخوام از اول  شروع کنم….

4000 تومان – خرید